Skocz do zawartości


Zdjęcie

Co robić ze słomą?

Napisany przez agrofoto, 29 lipiec 2015 · 7099 wyświetleń

W strukturze upraw dominującymi roślinami stały się zboża. Taka sytuacja, chociaż najczęściej uzasadniona ekonomicznie, niesie za sobą konieczność stosowania coraz większych uproszczeń w zmianowaniu. W niektórych przypadkach dochodzi wręcz do monokultury. Z upływem czasu skutkuje to spadkiem urodzajności gleby, a w uprawie zaczynają pojawiać się różne problemy.Udostępnij wpis:
Podziel się opinią:

8 slajdów


Ograniczone zmianowanie i wieloletnie przyorywanie słomy powoduje nie tylko zubażanie ilości i różnorodności materii organicznej gleby, co wpływa na spadek aktywności biologicznej gleby, ale także wywołuje szereg negatywnych zmian jej właściwości fizykochemicznych. W efekcie pogorszeniu ulega struktura gleby, spada dostępność wody i składników pokarmowych oraz wzrasta występowanie chorób.

 

Od wielu lat w polskim rolnictwie na słomę stosuje się azot mineralny w celu jej łatwiejszego rozkładania, a następnie polepszenia warunków glebowych pod dalszą uprawę. Z czasem jednak pojawiły się inne rozwiązania. Jednym z nich jest UGmaxnaturalny preparat użyźniający glebę, którego stosowanie na słomę daje dodatkowe pozytywne rezultaty.

oddać dla kogoś kto potrzebuje?

  • Raportuj

Wyniki badań własnych, podobnie jak szeregu doświadczeń przeprowadzonych w kraju i za granicą, wskazują, że preparaty określane jako Efektywne Mikroorganizmy (EM) nie mają istotnego wpływu na plonowanie roślin i właściwości gleb. Użyźniacz glebowy (UGmax) w badaniach własnych i w większości badań innych autorów krajowych również nie wykazuje korzystnego oddziaływania na plony roślin i jakość gleb. Stosowanie tych produktów w praktyce rolniczej nie ma więc uzasadnienia.

 

Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin 1Stefan Martyniuk, 2 Jerzy Księżak 1Zakład Mikrobiologii Rolniczej, 2Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

  • Raportuj

Jak powszechnie wiadomo, efekty działania środka poprawiającego właściwości gleby (UGmax)  są ściśle powiązane ze stanem gleby, a konkretnie z jej parametrami takimi jak: sprawność przebiegu procesów humifikacyjnych (odbudowy materii organicznej i jej zawartości w glebie), stan fitosanitarny  gleby, pH, zawartość i przyswajalność składników pokarmowych, zwięzłość gleby, możliwość wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody, itp.: Mówiąc krótko, jeśli któryś z tych parametrów jest zbyt niski, to wpływa na pogorszenie warunków rozwoju roślin, a w konsekwencji na obniżenie plonowania.

            

  UGmax ukierunkowując i wzmacniając procesy rozkładu i przemiany masy organicznej służy do poprawy wielu parametrów gleby. Jest preparatem dość powszechnie znanym i przez wielu rolników bardzo cenionym. Stosowany jest na terenie całej Polski już od kilkunastu lat. Niemalże każdego roku jest poddawany wielowątkowym badaniom w wielu różnych ośrodkach. Część wyników tych badań prezentujemy na stronie internetowej www.ugmax.pl.

 

Wystarczy wejść w zakładkę „wyniki badań”. Szczególnie polecamy najnowsze wyniki, które są zamieszczone pod tytułem „Słoma – problem, czy korzyści.”

 

Firma BOGDAN

  • Raportuj

gruberować, talerzować, zaorać, sprzedać, zebrać, zastosować Rewital z Biogenu na rozkład resztek pożniwnych

  • Raportuj