Skocz do zawartości
Zdjęcie

ZIEMNIAKI BEZ CHWASTÓW

Napisany przez agrofoto, 31 styczeń 2013 · 8468 wyświetleń

Sencor® Liquid 600 SC – metrybuzyna w nowej odsłonie


Sencor Liquid 600 SC – to nowy herbicyd firmy Bayer Cropscience, który uzyskał rejestrację w grudniu 2012 roku. Jest to pierwsza na rynku płynna formulacja metrybuzyny, która od obecnego sezonu wegetacyjnego pozwoli na długotrwałe zabezpieczenie plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem pierwotnym i wtórnym.
Herbicyd Sencor Liquid 600 SC jest przeznaczony głównie do zwalczania dwuliściennych gatunków chwastów i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaka, pomidora i marchwi. Jest to wysokoskoncentrowany środek zawierający 600 g metrybuzyny w 1 litrze herbicydu. Metrybuzyna jest znaną substancją czynną , która należy do grupy inhibitorów fotosyntezy, a pobierana jest przez korzenie, jak i liście. Dzięki temu jest bardzo uniwersalna w stosowaniu i można ją aplikować zarówno przed jak i po wschodach ziemniaka. Charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu najbardziej uciążliwych gatunków chwastów, które mogą utrudniać przeprowadzenie zbioru, zwiększając tym samym ilość bulw uszkodzonych.

Czteroletnie badania herbicydu Sencor Liquid 600 SC przeprowadzone w IHAR – PIB w Boninie potwierdzają jego wysoką skuteczność chwastobójczą (rys. 1).


Dodany obrazek


Kolejnym atutem nowej formulacji metrybuzyny jest wygoda i łatwość przygotowania cieczy użytkowej. Fakt, że Sencor Liquid 600 SC zawiera niższą ilość substancji aktywnej (metrybuzyny) powoduje, że mniejsza jej ilość jest wprowadzana do środowiska. Ma to duże znaczenie w świetle wejścia w życie z dniem 01.01.2014 roku Dyrektywy Unii Europejskiej o zrównoważonym stosowaniu pestycydów i integrowanej ochronie roślin.

Dodatkowe zalety herbicydu Sencor Liquid 600 SC:
- bardzo duża łatwość odmierzenia ustalonej ilości środka;
- nie pyli się w trakcie przygotowania cieczy użytkowej;
- nie wymaga wcześniejszego rozpuszczenia;
- łatwo i szybko rozprowadza się w zbiorniku opryskiwacza;
- nie wykazuje podwyższonej lepkości w niskich temperaturach;
- szybko i dobrze wymywa się z opakowań;
- nie tworzy osadów na filtrach i ściankach opryskiwacza.

Podstawowy zakres stosowania Sencoru Liquid 600 SC w uprawie ziemniaków przedstawia się następująco :
  • przed wschodami ziemniaka – po ostatecznym uformowaniu redlin (po aplikacji herbicydu nie wykonuje się żadnych zabiegów mechanicznych) w dawce 0,75 l/ha – 1,0 l/ha, przy czym niższą dawkę zaleca się stosować na glebach lekkich i średnich, a wyższą – na ciężkich, gliniastych;
  • po wschodach ziemniaka – gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość od 13 do 15 cm, a chwasty 4 cm w dawce 0,5 l/ha;
  • zabieg dzielony

0,3 l/ha – przedwschodowo i 0,2 l/ha powschodowo, przy czym odstęp pomiędzy poszczególnymi zabiegami musi wynosić minimum 7 dni.


W celu poszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów głównie jednoliściennych wieloletnich, Sencor Liquid 600 SC możemy stosować w mieszaninach z zarejestrowanymi graminicydami w uprawie ziemniaków.
Przy stosowaniu metrybuzyny należy pamiętać o możliwości wystąpienia efektu fitotoksycznej reakcji, która najczęściej widoczna jest po aplikacji w terminie powschodowym. Do chwili obecnej przebadano w Boninie 40 odmian ziemniaka pod kątem wrażliwości na powschodowe stosowanie herbicydu Sencor Liquid 600 SC w dawce 0,5 l/ha (tab. 1).

Tab. 1

Wrażliwość odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie herbicydu

Sencor Liquid 600 SC w dawce 0,5 l/ha


Załączony obraz


Objawy tej reakcji mają najczęściej charakter przemijający w czasie i nie wpływają na wielkość uzyskiwanego plonu. Należy jednak pamiętać, że odmiany o podwyższonej wrażliwości oraz bardzo wrażliwe mogą reagować znacznym spadkiem plonu. Dlatego w ich uprawie zaleca się stosowanie metrybuzyny wyłącznie w terminie przed wschodami ziemniaka.
Uzyskany zakres rejestracji przez Sencor Liquid 600 SC wzbogaca ofertę dostępnych w obrocie herbicydów nie tylko do zwalczania chwastów w uprawie ziemniaków ale również pomidora i marchwi . Płynna formulacja umożliwia utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony środowiska dzięki mniejszej ilości substancji czynnej wprowadzanej na jednostkę powierzchni chronionej .


dr inż. Janusz Urbanowicz
IHAR – PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie