Skocz do zawartości
Zdjęcie

TEMAT 10: Czynniki wpływające na skuteczność UGmax

Napisany przez BOGDAN, 18 czerwiec 2012 · 3289 wyświetleń

Efekty działania UGmax zależą od wielu czynników, m. in. od stanu gleby i dopasowania wielkości dawek preparatu.
Badania wpływu Użyźniacza Glebowego na glebę i rośliny uprawne, przeprowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii
Środowiska UP w Poznaniu wykazują, że preparat zastosowany w jednym z doświadczeń zwiększał zawartość materii organicznej
w glebie już w dawce 0,3 l/ha, natomiast w drugim doświadczeniu lepszy efekt dała łączna dawka UGmax 0,9 l/ha.

Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach, w następujących kombinacjach nawozowych:
-N w dawce 180 kg (N)
-N w dawce 180 kg + P w dawce 80 kg + K w dawce 150 kg (NPK)
-N w dawce 180 kg + użyźniacz glebowy (0,3 l *ha-1) na resztki pożniwne + użyźniacz glebowy (0,6 l *ha-1) pogłównie (UGx2)
- N w dawce 180 kg + użyźniacz glebowy (0,3 l *ha-1) na resztki pożniwne (UGx1).
UGmax aplikowano na resztki pożniwne, słomę pszeniczną, w pochmurny dzień na glebę dość suchą.
Po ruszeniu wiosennej wegetacji UGmax aplikowano przed opadami.

Gleba poddana analizie pochodziła z poletek po zbiorze rzepaku ozimego. Zarówno zastosowanie nawozów
PK jak i UGmax przyczyniło się do wzrostu zawartości materii organicznej w glebie. Jednakże w zdecydowanie większym stopniu
przyrost materii organicznej nastąpił po aplikacji UGmax, tutaj najlepszym wariantem było zastosowanie oprysku w dawce 0,3l/ha.

Tabela przedstawia zawartość materii organicznej w glebie po zbiorze rzepaku, w drugim roku stosowania Użyźniacza Glebowego.
Dodany obrazek

Drugie doświadczenie,
Również w przypadku gleby, na której w minionym sezonie wegetacyjnym rosła pszenica nastąpił wzrost zawartości materii organicznej
na skutek trzyletniego stosowania UG. Jedna dawka -0,3l/ha spowodowała wzrost zawartości materii organicznej w stosunku
do kontroli bez UG, w przypadku zastosowania dawek N wyższych niż 60 kg/ha.
Największa różnica w zawartości materii organicznych w glebie, na skutek stosowania badanego preparatu wystąpiła
przy dawce 180 kg N/ha, zawartość ta zwiększyła się z 1,73% na kontroli do 2,68% na UGx1 i aż 4,61% na UGx2.

Tabela. Zawartość materii organicznej w glebie po zbiorze pszenicy ozimej, Brody (%).
Dodany obrazek

Badania wykazują wysoką skuteczność UGmax w odbudowie materii organicznej w glebie oraz to, że każda gleba jest inna i inaczej reaguje
na działanie preparatu.
Stąd wynika potrzeba obserwacji stanu gleby, rodzaju i poziomu nawożenia uprawianych roślin, aby dobrać właściwą dawkę preparatu.
Przyrost materii organicznej jest również uzależniony od wielkości uzyskiwanych plonów i ilości wynoszonej masy organicznej z pola.
Są również gleby o naturalnie niskim poziomie materii organicznej, tam odbudowa jest wolniejsza i pozostaje na niższym poziomie.
Dyskusji na forum AF przyglądam się już od dość długiego czasu. Głos zabieram rzadko, czynię to tylko wówczas, gdy potrzebne są konkrety.
Z Użyźniaczem Glebowym zetknąłem się już w 2003 roku, poszukując skutecznego rozwiązania naszych (wtedy gospodarstwo należało jeszcze do ojca) problemów z uprawą roślin. Pomimo starannej agrotechniki, należytego nawożenia i ochrony plony zaczęły spadać. Pojawił się ponadto problem nierozłożonej słomy. Użyźniacz rzeczywiście okazał się trafionym rozwiązaniem. Zaczęliśmy go stosować bezpośrednio na rozdrobnioną słomę, zamiast azotu. Ponadto posiadając gleby o wysokiej zasobności w fosfor oraz potas postanowiliśmy całkowicie zrezygnować z nawożenia gleby tymi pierwiastkami. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że plony z roku na rok wzrastały, a ponoszone koszty były niższe. Przez cały okres stosowania Użyźniacza sukcesywnie przeprowadzałem badania zasobności gleb (dwa razy w roku) oraz pomiary plonowania. Rezultaty tych działań przedstawia tabela.


Tab.1. Średnie zawartości składników i plonowanie roślin w latach 2003-2012*


Dodany obrazek


*tylko dane dla badań „wiosennych”
** W 2011 roku uzyskany poziom plonowania rzepaku ozimego należy w naszym regionie uznać za wysoki.

Biorąc pod uwagę zalecenia poziomu nawożenia zawarte w „Zaleceniach nawozowych” (ISBN 83-09-01-625-5) Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
w latach 2003-2012 powinniśmy łącznie zastosować pod pszenicę ozimą 325 kg fosforu na ha, 640 kg potasu na ha i 330 kg magnezu na ha, natomiast pod rzepak ozimy odpowiednio 380 kg/ha, 790 kg/ha oraz 365 kg/ha. Stosując w naszym gospodarstwie Użyźniacz ten koszt mogliśmy pominąć. Ponadto ilość zużywanego do uprawy gleby paliwa zmniejszyła się o 15-20 % (sprzęt cały czas taki sam).
Moje spostrzeżenia z minionych lat pozwalają na wyciągnięcie konkretnego wniosku.
Należy czynić wszystko, co jest w naszej mocy, by nie dopuścić do pogarszania się właściwości gleby. Konsekwencje są dla nas zbyt kosztowne.
  • Raportuj