Skocz do zawartości
Zdjęcie

TEMAT: 8 Efekty działania Użyźniacza Glebowego UGmax a termin i sposób zastosowania preparatu

Napisany przez BOGDAN, 09 czerwiec 2012 · 1806 wyświetleń

W zależności od terminu i sposobu zastosowania UGmax efekty są bardzo różne. Badania przeprowadzone
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin przez prof. Krystynę Zarzecką
i współautorów pod tytułem „Oddziaływanie Użyźniacza Glebowego UGmax na plonowanie ziemniaka i zdrowotność roślin”
uzyskano przyrost plonu od 8,5 do 53,9% w zależności od momentu zastosowania UGmax i wielkości dawki.

Dodany obrazek


Tabela . Plonowanie ziemniaków

Dodany obrazekKolejnym doświadczeniem pokazującym wpływ terminu zastosowania są wyniki z dwóch doświadczeń na pszenicy jarej przeprowadzonych
w Stacji Hodowli Roślin Strzelce, oddział Kończewice.

Dodany obrazek

Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że im wcześniej po zbiorach naniesiemy UGmax na resztki pożniwne, bądź inne
nawozy organiczne i wymieszamy je z glebą, tym szybciej rozpocznie się proces przemiany masy organicznej i udostępnianie składników
pokarmowych następnym roślinom.