Skocz do zawartości
Zdjęcie

TEMAT 7: Prawidłowe rozpoznawanie problemów glebowych

Napisany przez BOGDAN, 09 czerwiec 2012 · 1086 wyświetleń

Na skutek niekorzystnych zmian w produkcji rolnej, a w szczególności chemizacji i ograniczeniach w płodozmianie ,następuje zubożenie życia glebowego.
Więcej nt. „TVR o stanie gleby”
http://www.youtube.com/watch?v=MHdwKjDgz4c


Chociaż te zmiany w produkcji rolnej upraszczają i przyspieszają prace polowe to niektóre z nich wpływają na pogorszenie jakości procesów
zachodzących w glebie. Z tego powodu coraz częściej spotykamy się z dość dużym ubytkiem materii organicznej w glebie.
Można to zauważyć między innymi po trudnościach z rozkładem słomy.

Dodany obrazek


Gleba staje się zlewna, zbryla się i jest coraz trudniejsza w uprawie.


Na takich glebach pogorszeniu ulega ich struktura, następują trudności z wsiąkaniem wody.

Dodany obrazek


Zdjęcie przedstawia utrudnione przesiąkanie wody w głębsze warstwy - próbka gleby pobrana do głębokości ok. 30 cm z uprawy
buraka po opadach deszczu. Zdjęcie wykonano 1h po pobraniu.


Zalegająca na powierzchni woda szybko odparowuje, później zaczyna jej brakować roślinom, co przyspiesza i zwiększa efekty suszy.

Dodany obrazek

Niedobór materii organicznej (próchnicy) w glebie jest dość znaczny i sięga czasami grubo powyżej jednego punktu procentowego.
W warunkach naturalnych odbudowa jednego punktu procentowego materii organicznej trwa około 30 lat, a przy użyciu UGmax (według badań)
można to uzyskać już w czasie od 3 do 6 lat.

Taka sytuacja oznacza, że do odbudowy poziomu materii organicznej w glebie potrzeba czasu i nie jest możliwa w ciągu jednego roku, chociaż często już wówczas widać dość dużą poprawę.
Na tempo odbudowy wpływa bardzo wiele czynników związanych ze stanem gleby, ilością stosowanych środków ochrony i nawozów mineralnych, technologią uprawy itp., czyli, każde pole jest inne i wymaga indywidualnego podejścia.

Dlatego tam, gdzie potrzebna jest bliższa pomoc, zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu, gdyż musimy dokładnie poznać
szczegóły dotyczące danego pola.
Wszystkie numery telefonów dostępne są na stronie www.ugmax.pl

Zapraszamy!