Skocz do zawartości
Zdjęcie

Czynniki wpływające na zniżkę plonowania roślin i wzrost kosztów uprawy cz1

Napisany przez BOGDAN, 02 maj 2012 · 971 wyświetleń

W produkcji rolnej jest wiele czynników wpływających na zniżkę plonowania roślin i wzrost kosztów uprawy.
Większość z nich związana jest ze spadkiem jakości gleby.


Do najważniejszych należy zaliczyć:
- spadek aktywności mikrobiologicznej gleby.
- spadek zawartości materii organicznej (próchnicy) w glebie,
- zwiększanie zwięzłości i zbrylanie się gleb ciężkich oraz rozpylanie lekkich,
- zmniejszenie retencji wodnej,
- wzrost zakwaszenia,
- ograniczenie dostępności składników pokarmowych.


Czynniki te powodują:
1. Spowolnienie rozkładu resztek pożniwnych i zaleganie słomy w glebie

Dodany obrazek

Zwiększenie występowania chorób i strat w plonowaniu roślin
Dodany obrazek

2. Pogorszenie struktury gleby:

- trudności w uprawie
- wzrost kosztów uprawy


Dodany obrazek

- pogorszenie wschodów i rozwoju roślin

Dodany obrazek

Dodany obrazek

3. Zaburzenie gospodarki wodnej:

- zaleganie wody po opadach deszczu
Dodany obrazek


4. Spadek pojemności wodnej:
- niedobór wody w okresach bezdeszczowych

- zwiększenie strat

Dodany obrazek


Negatywny wpływ tych czynników szczególnie uwidacznia się w niekorzystnych warunkach pogodowych,
oraz pod wpływem błędów agrotechnicznych.
Jedną z głównych przyczyn spadku jakości gleby jest zmniejszająca się od lat zawartości materii organicznej w glebie.


Dodany obrazek

Spadek, który jest wyraźnie obserwowany wynika głównie z intensyfikacji produkcji rolnej i staje się coraz bardziej uciążliwy.
W praktyce rolnej do rozkładu słomy i odbudowy zawartości materii organicznej w glebie przyjęło się stosowanie
dodatkowych dawek azotu.
Trzyletnie badania przeprowadzone w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska UP w Poznaniu wykazują,
że zwiększanie dawek nawożenia azotem nie wpływa na wzrost zawartości materii organicznej.Dodany obrazek

Ubytek materii organicznej spowodowany jest przede wszystkim zachwianiem równowagi życia mikrobiologicznego w glebie.
Niedobór odpowiednich mikroorganizmów uniemożliwia przetworzenie resztek pożniwnych w materię organiczną.