Skocz do zawartości
Zdjęcie

Nowy herbicyd w ochronie kukurydzy

Napisany przez agrofoto, 28 marzec 2014 · 2354 wyświetleń

Nowy herbicyd w ochronie kukurydzy Dla uzyskania wysokich plonów kukurydzy jest szybkie i skuteczne eliminowanie chwastów na plantacji. Ten ciepłolubny gatunek stosunkowo łatwo i szybko się zachwaszcza, co jest widoczne na większości naszych pól. Późny termin siewu, szeroka rozstawa międzyrzędzi, powolny początkowy rozwój, spowolnienie wzrostu w przypadku dużych wahań termicznych oraz obserwowane często niedobory składników pokarmowych w początkowej fazie rozwoju sprawiają, że kukurydza jest silnie atakowana przez szeroką gamę chwastów jedno- i dwuliściennych. W związku z tym stale poszukiwane są nowe, wysoce skuteczne herbicydy, o szerokim spektrum chwastobójczym, długim okresie działania, łatwe w aplikacji i możliwie wysokim zakresie bezpieczeństwa dla samej uprawy. Te kryteria w pełni spełnia nowo zarejestrowany herbicyd firmy Bayer – Maister Power 42,5 OD.

Załączony obrazHerbicyd ten zawiera w swoim składzie 3 wysoce skuteczne substancje aktywne: foramsulfuron, jodosulfuron i tienkarbazon metylu oraz nowej generacji sejfner – cyprosulfamid.
Foramsulfuron pobierany jest przez liście i zwalcza szeroką gamę chwastów jednoliściennych, w tym chwastnicę jednostronną, owies głuchy, perz właściwy, wiechlinę roczną, włośnice, życice oraz samosiewy zbóż. Jodosulfuron jest również pobierany przez liście i odpowiedzialny za zwalczanie wielu gatunków chwastów dwuliściennych (m.in. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, łoboda rozłożysta, mak polny, ostrożeń polny, przytulia czepna, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku i słonecznika) oraz licznych gatunków chwastów krzyżowych (m.in. tasznik pospolity, tobołki polne, gorczyca polna i rzodkiew świrzepa). Tienkarbazon metylu jest pobierany zarówno przez liście, jak i poprzez system korzeniowy chwastów. Stabilizuje on działanie foramsulfuronu
i jodosulfuronu oraz poszerza spektrum zwalczanych chwastów o szereg gatunków uznawanych za trudne do zwalczenia, w tym praktycznie wszystkie gatunki rdestów, rumiany, ostrożeń polny. Dodatkowo poprzez fakt, że tienkarbazon metylu stosunkowo długo utrzymuje się w górnej warstwie gleby,
Maister Power 42,5 OD blokuje kiełkowanie wielu gatunków chwastów także po wykonaniu samego zabiegu. Herbicyd ten
na tle wielu zarejestrowanych do tej pory środków nalistnych w wyraźny sposób opóźnia pojawianie się zachwaszczenia wtórnego na plantacji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku tych gatunków chwastów, które często wschodzą po kolejnych opadach deszczu (np. chwastnica jednostronna czy komosa biała).
Za wysoki stopień bezpieczeństwa samej kukurydzy odpowiedzialny jest nowoczesny sejfner – cyprosulfamid. Jego rolą jest szybki rozkład pobranych przez kukurydzę 3 substancji aktywnych i ich stopniowa neutralizacja do składników nieaktywnych niezagrażających samej roślinie. Sejfner aktywnie chroni zarówno części nadziemne, jak i sam system korzeniowy kukurydzy.

Załączony obraz

kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć


Maister Power posiada bardzo nowoczesną formulację olejową. Dzięki niej ciecz robocza gwarantuje wysoki stopień pokrycia i przylegania do powierzchni blaszek liściowych chwastów. Utrudnione i spowolnione jest także zmywanie cieczy użytkowej poprzez możliwe opady deszczu po wykonaniu zabiegu.
Z kolei system adiuwantów obecnych w formulacji pozwala na aktywne rozpuszczanie powłok woskowych oraz szybką penetrację substancji czynnych do wnętrza blaszek liściowych chwastów.
Maister Power został zarejestrowany do odchwaszczania kukurydzy w dawce 1,25-1,50 l/ha w 200-300 l wody. Zabieg należy wykonać w fazie 4-6 liści kukurydzy, gdy widoczne na plantacji chwasty znajdują się w fazie siewek do fazy 2-4 liści.
Maister Power skutecznie zwalcza ponad 130 gatunków chwastów jakie występują w uprawie kukurydzy w wielu krajach europejskich. Na podstawie złożonej w Polsce dokumentacji do grona chwastów wrażliwych zostały zakwalifikowane 23 gatunki, w tym m.in. perz właściwy, ostrożeń polny, rdesty, przytulia czepna, psianka czarna oraz włośnice.
Wysoką aktywność chwastobójczą i szerokie spektrum powyższego herbicydu potwierdzają licznie przeprowadzone
w Polsce doświadczenia. W 2013 roku oceniono ponad 20 gatunków chwastów. Ważniejsze z nich zamieszczono w poniższej tabeli.

W badaniach tych oceniano herbicyd Maister Power w zakresie dawek od 1,0 do 1,5 l/ha na tle 3 najnowszych konkurencyjnych herbicydów nalistnych.

Załączony obraz


Badania potwierdziły wysoką aktywność chwastobójczą herbicydu również w stosunku do gatunków chwastów nie objętych zapisem etykietowym, takich jak mak polny, czy chaber bławatek
Maister Power w ciągu okresu wegetacji rozkłada się w glebie i nie ogranicza doboru roślin w zmianowaniu. Fakt ten potwierdziły m.in. badania wykonane w IOR PIB w Winnej Górze. Herbicyd ten stosowano w kukurydzy w dawce 2-krotnie wyższej niż zalecana (tj. 3 l/ha). Po zbiorze kukurydzy wykonano orkę i wysiewano jesienią tego samego roku pszenicę ozimą (odmiany Muszelka), a wiosną jęczmień jary, rzepak jary i buraki cukrowe. Ten sam zestaw roślin był wysiewany na poletkach tuż obok, gdzie nie stosowano zabiegów herbicydowych (kukurydza była tam odchwaszczana mechanicznie). Na żadnym z badanych obiektów, gdzie wcześniej aplikowano herbicyd
Maister Power w dawce dwukrotnie wyższej niż zalecana, nie obserwowano jakichkolwiek oznak fitotoksycznego działania na rosnące rośliny uprawne.