Skocz do zawartości
Zdjęcie

Prawidłowe zapylenie upraw najtańszym czynnikiem plonotwórczym

Napisany przez agrofoto, 09 grudzień 2013 · 1081 wyświetleń

Załączony obraz


Zapylanie kwiatów entomofilnych roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym. Niestety, czynnik ten był dotychczas często niedoceniany. Z tego powodu bardzo ważne jest propagowanie wiedzy na temat wpływu zapylania kwiatów na plonowanie roślin.
W ostatnim czasie, z powodu doniesień medialnych na temat wymierania rodzin pszczoły miodnej, problemy związane z niedoborem zapylaczy upraw są coraz częściej dostrzegane.
Głównym zapylaczem upraw w naszym klimacie jest pszczoła miodna. Na drugim miejscu, ze względu na zapylanie niemal wszystkich upraw pod osłonami, są trzmiele. Trzecim gatunkiem, który zyskuje coraz większe znaczenie, jest murarka ogrodowa. I właśnie ta pszczoła, w ostatniej akcji edukacyjnej Sumi Agro Poland, odgrywa główną rolę.
Dlaczego murarka ogrodowa?
  • gatunek występujący w naturalnych warunkach Polski
  • wysoka skuteczność murarki jako zapylacza upraw
  • łatwość hodowli, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy, jak w przypadku hodowli pszczoły miodnej
  • niskie koszty oraz mała pracochłonność hodowli
  • coraz większa dostępność oprzędów murarek na rynku
„BUDUJEMY POPULACJĘ OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH” to zainaugurowana w styczniu 2013 roku akcja, która ma na celu edukowanie środowiska rolniczego i ogrodniczego odnośnie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej. W ramach inicjatywy przeprowadzona została kampania informacyjna na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych. W ramach akcji organizatorzy przekazali również 1000 sztuk domków z gniazdami murarki ogrodowej oraz 50 skrzyń z gniazdami murarki do wykorzystania w sadach produkcyjnych. Ze względu na duże zainteresowanie inicjatywą będzie ona kontynuowana w 2014 roku.

Dr Dariusz Teper
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Oddział Pszczelnictwa w Puławach
Zakład Zapylania Roślin