Skocz do zawartości
Zdjęcie

Soligor® 425 EC – nowy wszechstronny fungicyd do ochrony prawie wszystkich gatunków zbóż

Napisany przez agrofoto, 07 marzec 2011 · 4457 wyświetleń

W palecie handlowej firmy Bayer CropScience w bieżącym roku pojawił się nowy fungicyd przeznaczony do ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi o nazwie Soligor 425 EC.

Preparat w swoim składzie zawiera trzy znane już z innych produktów firmy Bayer substancje aktywne: protiokonazol (53 g/l), tebukonazol (148 g/l) oraz spiroksaminę (224 g/l).Fungicyd sformułowany jest jako koncentrat do sporządzania emulsji. Nowa kompozycja wymienionych substancji łączy zalety poszczególnych składników: protiokonazol i tebukonazol - cechuje bardzo dobre zwalczanie szerokiego spektrum patogenów chorobotwórczych a spiroksamina, należąca do grupy chemicznej ketoamin, wyróżnia się bardzo dobrą skutecznością mączniakobójczą (również w odniesieniu do ras patogena uodpornionych na powszechnie stosowane fungicydy z grupy triazoli). Spiroksamina działa również dobrze w niższych temperaturach (poniżej 12oC) jednocześnie przy¬spieszając wchłanianie i rozprowadzanie w roślinach substancji towarzyszących. Protiokonazol - najbardziej nowatorska substancja aktywna z grupy azoli wykazuje wydłużone działanie oraz korzystny wpływ na procesy fizjologiczne zbóż. W efekcie oferowany produkt charakteryzuje się bardzo dobrym działaniem na szerokie spektrum chorób. Soligor działa systemicznie i zalecany jest zarówno do stoso¬wania zapobiegawczego, interwencyjnego jak i wyniszczającego. Najlepsze efekty uzyskuje się jednak przy zabiegu wykonanym na początku występowania objawów chorobowych – zazwyczaj krótko po zakończeniu fazy krzewienia zbóż. Soligor 425 EC z uwagi na zawartość spiroksaminy (grupa chemiczna ketoamin) zalecany jest też jako produkt przeciw¬działający powstawaniu odporności patogenów na najczęściej stosowane preparaty z grupy azoli.

Dodany obrazek


Szerokie spektrum zwalczanych patogenów czyni go przydatnym w programach ochronnych zarówno zbóż ozimych (pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto) jak i jarych (pszenica, jęczmień, pszenżyto), bowiem do bardzo dobrze i dobrze zwalczanych chorób należą: rdze, septoriozy, mączniak prawdziwy zbóż, brunatna plamistość liści, rynchosporioza, plamistość siatkowa. Korzystną cechą nowego fungicydu jest również szeroki przedział zarejestrowanych dawek: 0,7 – 1 l/ha – w uprawie pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, oraz 0,6-0,8 l/ha w uprawie jęczmienia ozimego i jarego oraz żyta. Daje to dużą elastyczność stosowania w zależności od wielkości presji chorobowej, ogólnego poziomu agrotechniki na plantacji, warunków pogodowych oraz możliwości ekonomicznych producenta zbóż.

Dodany obrazek


W sytuacji opóźnionego rozwoju chorób i mniejszego nasilenia ich występowania zado¬wa¬-lający poziom ochrony uzyskuje się już przy wykonaiu jednego zabiegu preparatem Soligor 425 EC, zazwyczaj wykonanym w okresie strzelania w źdźbło do początku kłoszenia. W warunkach wczesnego pojawienia się symptomów chorobowych i dużej presji chorobowej zaleca się przyspieszenie zabiegu omawianym fungicydem a następnie przedłużenie okresu ochronnego poprzez wykonanie następnego zabiegu znanym preparatem Falcon 460 EC stosowanym w dawce 0,6 l/ha. W praktyce w uprawie zbóż jarych, jęczmienia ozimego, i żyta ozimego wystarczający poziom ochrony zapewnia już jeden zabieg preparatem Soligor 425 EC. Pełna ochrona pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego wymaga zwykle 2-3 zabiegów fungicydowych.

Dodany obrazek


Dr Grzegorz Ratajczyk – Bayer CropScience