Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.Zdjęcie

Topsin M 500 SC – uniwersalny i wszechstronny

Napisany przez agrofoto, 02 wrzesień 2014 · 1362 wyświetleń

Topsin M 500 SC – uniwersalny i wszechstronny Tiofanat metylowy (związek z grupy benzimidazoli) to jedna z najoryginalniejszych, pod względem zakresu działania i efektywności, substancji grzybobójczych wykorzystywanych w ochronie roślin uprawnych. W Polsce zarejestrowana jako Topsin M 500 SC, wykorzystywana jest do zabezpieczania przed wieloma chorobami roślin rolniczych: zbóż, buraka cukrowego, rzepaku ozimego oraz ogrodniczych – sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.
Uniwersalność zastosowania preparatu Topsin M 500 SC potwierdzona została pozytywną decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca br. na mocy której fungicyd może być również stosowany w uprawach małoobszarowych: zarówno w roślinach rolniczych, jak i ogrodniczych oraz szkółkach leśnych (tabela). Łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie rodzaj rośliny uprawnej i choroby przekracza 130, co czyni Topsin M 500 SC fungicydem o jednym z najszerszych zakresów etykiety spośród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku.
Tiofanat metylowy jest bardzo skutecznym rozwiązaniem wobec wielu chorób
grzybowych, przyczyniających się do znaczących strat w produkcji rolnej i ogrodniczej. W niektórych gatunkach roślin małoobszarowych (świerk, żywotniki i jałowce), jak również w przypadku pewnych zastosowań (np. opryskiwania roślin w celu zapobiegania chorobom kory i drewna) Topsin M 500 SC jest jedynym, dostępnym zgodnie z prawem środkiem.
Zgodnie z nowymi wymogami prawnymi w aktualnej etykiecie środka została umieszczona informacja dotycząca maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym w danej uprawie. Nie ma natomiast określenia prewencji dla pszczół ponieważ preparat stosowany zgodnie z etykietą nie stwarza dla nich niebezpieczeństwa.
Warto podkreślić również, iż etykieta rejestracyjna Topsinu M 500 SC dostępna jest w dwóch wersjach: dla profesjonalistów oraz dla użytkowników nieprofesjonalnych. Oznacza to, że preparat mogą również stosować działkowcy oraz ogrodnicy amatorzy w ogródkach przydomowych.

Obecny zakres rejestracji fungicydu Topsin M 500 SC
Pobierz:

Załączony plik  Obecny zakres rejestracji fungicydu Topsin M 500 SC.pdf (193,17KB)
pobrań: 299