Skocz do zawartości
Zdjęcie

Raport o stanie wsi. Polska wieś 2014

Napisany przez agrofoto, 26 czerwiec 2014 · 452 wyświetleń

Raport o stanie wsi. Polska wieś 2014 W dniu 26 czerwca 2014 roku w Kancelarii Prezydenta RP zostanie zaprezentowany Raport „ Polska wieś 2014”. Ósme już wydanie „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” ukazuje się w roku szczególnym,
w którym Polska obchodzi podwójny jubileusz: 25-lecie rozpoczęcia reform ustrojowych i 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. Oba te przełomowe i historyczne wydarzenia miały szczególne znaczenie dla obszarów wiejskich w Polsce. W kolejnych wydaniach raportów o stanie wsi, które ukazują się od 2000 r., zespół autorów przybliża Czytelnikom obraz dynamicznie zmieniającego się rolnictwa i obszarów wiejskich
w Polsce, szczególnie po akcesji do UE w 2004 r. W tegorocznym wydaniu Raportu o stanie wsi podjęto ambitne wyzwanie prześledzenia zmian, jakie dokonały się na skutek postsocjalistycznych reform ustrojowych i gospodarczych; zmian wymuszonych przez trudny okres integrowania się Polski ze strukturami unijnymi, jak i tych, które obserwujemy w warunkach pełnoprawnego członkostwa i korzystania
z dobrodziejstw polityk unijnych, ale także wzorem poprzednich lat przedstawiono „dzisiejszy” stan wsi
i rolnictwa w Polsce. W Raporcie znajdziemy podsumowanie osiągnięć i sukcesów, ale także wskazanie czego nie udało się zrealizować.
Z perspektywy 14 lat możemy z dumą powiedzieć, że inicjatorom tego unikatowego projektu badawczego, udało się wypełnić dotkliwą lukę w systemie analizowania i upowszechniania wiedzy o sektorze rolnym
i obszarach wiejskich w Polsce. Wiedzy o sektorze gospodarki, który, wbrew negatywnym opiniom sprzed wejścia do UE, nie tylko nie stał się barierą hamującą polską integrację z UE, ale stał się znaczącym uczestnikiem Jednolitego Rynku Europejskiego i jedną z lokomotyw polskiego eksportu.
Raport „Polska wieś” jest przedsięwzięciem unikatowym, co przejawia się w jego interdyscyplinarności
i kompleksowym obrazie obszarów wiejskich. Jednym z ważniejszych atutów tego przedsięwzięcia badawczego jest jego cykliczność i powtarzalność założeń metodologicznych, co umożliwia śledzenie dynamiki przemian. Wielkie znaczenie ma wymiar informacyjny Raportu
i jego publikacja w dwóch wersjach językowych: polskiej, która ukazuje się zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, oraz angielskiej. Obie wersje językowe są bezpłatnie udostępniane na stronach internetowych Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), na której zlecenie raport jest opracowywany i publikowany.
Kontynuacja założeń metodologicznych oznacza, że także tegoroczna edycja „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” ma syntetyczny charakter. Wymusza to koncentrację na kwestiach najważniejszych. Czytelnik od lat może zatem śledzić przemiany demograficzne na obszarach wiejskich, sytuację w rolnictwie, zmieniający się obraz struktury społeczno-ekonomicznej wsi, zmiany środowiska przyrodniczego, czy ewolucję poglądów politycznych mieszkańców wsi. Nie pomija się tematów trudnych (edukacja na wsi, przedsiębiorczość), czy bolesnych (bieda na wsi), które jako tematy specjalne, były i będą prezentowane w kolejnych wydaniach.
Tegoroczna edycja „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014” skupia się na próbie podsumowania minionego 25-lecia przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich i w rolnictwie oraz ocenie 10-letnich doświadczeń członkostwa w UE, w tym ocenie wpływu integracji europejskiej, a szczególnie Wspólnej Polityki Rolnej.

Prezentacja wyników badań nad stanem polskiej wsi w ramach ósmej edycji „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2014”

26 czerwca 2014 roku, Kancelaria Prezydenta RP