Skocz do zawartości
Zdjęcie

Konkurs fotograficzny! „Opolagra 2014 oczami AgroFotowiczów” .

Napisany przez agrofoto, 16 czerwiec 2014 · 1240 wyświetleń

Konkurs fotograficzny! „Opolagra 2014 oczami AgroFotowiczów” . Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Opolagra 2014 oczami AgroFotowiczów”.

Wiemy, że w naszym portalu jest wielu uzdolnionych fotografów. Właśnie dlatego wspólnie z organizatorem targów firmą DLG podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu kolejnej edycji konkursu fotograficznego. Zachęcamy do fotografowania wszystkiego co na targach wyda Wam się warte uwiecznienia i umieszczenia w galerii konkursowej. Zdjęcia możecie dodawać od 13.06-30.06. 2014 r.

Ocenę zdjęć a co za tym idzie wybór zwycięzców pozostawiamy naszym użytkownikom. Autor, który otrzyma największą sumę głosów na swoje fotografie otrzyma od nas tablet Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G. Głosowanie na najlepsze zdjęcia będzie trwało do 30.06.
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z AgroFoto.pl na targach Opolagra 2014.


Zobacz galerię zdjęć konkursowych i dodaj zdjęcia: http://www.agrofoto....agrofotowiczow/

Nagrody:

1 miejsce - tablet Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G
2 miejsce - bluza AgroFoto.pl
3 miejsce - bluza AgroFoto.pl
4 miejsce - koszulka AgroFoto.pl
5 miejsce - koszulka AgroFoto.pl
6 miejsce - czapka AgroFoto.pl

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez AgroFoto Skowroński sp. jawna z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta w portalu AgroFoto.pl
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu dotyczy targów Opolagra 2014 odbywających się w dniach 13-15.06.2014 w Kamieniu Śląskim (województwo Opolskie).
7. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę fotografii w formie cyfrowej.
8. Wymagania techniczne:
a. Zdjęcia nie mogą zajmować więcej niż 512 kilobajtów, i nie mogą być w rozdzielczości większej niż 1024 x 768 i mniejszej niż 640 x 480.
b. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
c. prace należy przesłać do galerii konkursowej w serwisie AgroFoto.pl,
9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
10. Zdjęcia biorące udział w konkursie należy wgrać do galerii konkursowej najpóźniej do 30.06.2014.
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew ogólnie przyjętym zasadom etyki.
13. Wyłonienie autorów najlepszych prac nastąpi poprzez mechanizm głosowania. W głosowaniu mogą wziąć udział tylko zarejestrowaniu użytkownicy portalu AgroFoto.pl
13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do dnia 08.07.2014 za pośrednictwem portalu AgroFoto.pl i wiadomość e-mail.
14. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).


Załączony obraz