Skocz do zawartości
Zdjęcie

INTERMAG podpisał Kodeks Postępowania EBIC ( Europejska Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów) dotyczące wprowadzania do obrotu biostymulatorów.

Napisany przez agrofoto, 08 listopad 2013 · 629 wyświetleń

Załączony obraz


Unikalny, nowy i kształtujący się obraz sektora biostymulatorów roślin powoduje często zamieszanie na rynku na temat natury i oddziaływania biostymulatorów na rośliny, spotęgowany przez różnice w definicjach krajowych oraz w podejściu do regulacji formalnych związanych z biostymulatorami roślin.

Aby poprawić klarowność definicji biostymulatorów na rynku, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów ( EBIC) opracowało Kodeks Postępowania, które promuje transparentność i dobre praktyki w zakresie informowania rolników i ogrodników o dodatkowych korzyściach wynikających ze stosowania biostymulatorów. Kodeks Postępowania został jednogłośnie przyjęty przez członków Zgromadzenia Ogólnego EBIC w czerwcu 2013 roku.

Załączony obraz


Przez podpisanie Kodeksu Postępowania EBIC, INTERMAG zobowiązuje się do działania zgodnego ze standardami etycznymi w biznesie, a zwłaszcza:
  • Respektować w całości stosowne prawo i regulacje na danym rynku
  • Rozwijać bezpieczne i skuteczne produkty z naukowym uzasadnieniem działania
  • Współpracować z odpowiednimi władzami w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i ochrony konsumenta
  • Dostarczać odpowiednich informacji dla użytkowników końcowych w celu podejmowania przez nich świadomych decyzji

Kodeks Postępowania jest zbieżny z projektowanymi nowymi regulacji UE, które wejdą w życie prawdopodobnie w latach 2016-2017. INTERMAG zobowiązał się do stworzenia indywidualnego harmonogramu wdrożenia Kodeksu Postępowania. Dzieląc się najlepszymi praktykami i doświadczeniami wśród członków EBIC będziemy sprzyjać procesowi wzajemnego uczenia się na zasadzie wymiany zdobytych doświadczeń. Kładziemy akcent na ciągłe doskonalenie i naukę w tym zakresie.


Gdzie mogę uzyskać więcej informacji ?
Szczegółowych informacji i wyjaśnień w sprawie Kodeksu Postępowania oraz aktywności Przedsiębiorstwa INTERMAG w ramach EBIC udziela szef Działu Rozwoju INTERMAG Wiesław Ciecierski
Strona internetowa poświęcona Kodeksowi Postępowania :
http://www.biostimul...ode-of-conduct/
Odpowiedzi na pytania udziela również sekretariat EBIC pod adresem :
code@biostimulants.eu.