Skocz do zawartości
Zdjęcie

Profesjonalne przygotowanie kiszonek

Napisany przez agrofoto, 27 maj 2013 · 1066 wyświetleń

Pierwsze pokosy za nami, sezon kiszonkarski w pełni. Kto jeszcze nie zdążył zaopatrzyć się w zakiszacze, ma do tego świetną okazję. Firma Blattin oferuje Państwu najwyższej jakości produkty sterujące procesem zakiszania oraz chroniące zakiszaną masę przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Preparaty Blattisil sterują przebiegiem procesów fermentacji i sprawiają, że przebiega ona we właściwym kierunku. Zmniejszają ryzyko powstania kwasu masłowego i wykazują bardzo wysoką skuteczność działania również w wypadku niekorzystnych warunków zakiszania. Dzięki temu można uniknąć niebezpieczeństwa pojawienia się ubocznych fermentacji w silosie oraz strat składników odżywczych.

Bezpieczeństwo i skuteczność działania produktów Blattisil zostało zbadane i potwierdzone w licznych doświadczeniach przeprowadzonych przez niezależne instytucje badawcze. Preparaty Blattisil zawierają zarejestrowane w UE homo- i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego wyizolowane ze stabilnej kiszonki.

Kryteria doboru bakterii kwasu mlekowego

Bardzo rygorystyczne kryteria wyboru pozwalają zapewnić wybór najlepszych bakterii kwasu mlekowego do zastosowania w kiszonce. Kryteria wyboru obejmują:
• bezpieczeństwo szczepów
• szybki wskaźnik wzrostu
• zdolność do szybkiego obniżenia pH
• czas i poziom ekspresji produkcji kwasu mlekowego
• wstrzymanie procesu degradacji białka
• brak produkcji zewnątrzkomórkowych polisacharydów.

Załączony obrazProduktów do zakiszania pasz Blattisil to:
• proste, bezpieczne i szybkie działanie
• optymalizacja procesu fermentacji
• mniejsze straty kiszonek
• lepsza ochrona aminokwasów
• wyższa strawność białka i energii
• wyższe pobranie suchej masy z dawki
• poprawa wartości odżywczych kiszonki
• widoczny wzrost wydajności mlecznej

Dla osiągnięcia optymalnej jakości kiszonki, równolegle ze stosowaniem preparatów, należy przestrzegać następujących zasad:
• optymalna faza zbioru (opóźnienie zbioru traw czy lucerny sprawia, że w zakiszanej masie ubywa białka, beta-karotenu, pogarsza się strawność i energia)
• odpowiednia długość cięcia
• koszenie odpowiedniej ilości materiału tak aby zapełnić silos w ciągu jednego dnia
• szybkie roztrząsanie i dobre podsuszenie materiału
• ograniczenie zabrudzeń w materiale
• dostateczne rozdrobnienie zakiszanej masa
• wybór najwyższej jakości dodatku do zakiszania i równomierne jego dozowanie
• odpowiednio mocne i równomierne ugniecenie materiału
• prawidłowe przykrycie silosu chroniące kiszonkę przed szkodliwym działaniem powietrza i wody - właściwe zabezpieczenie silosu folią podkładową i właściwą (w tym również ścian bocznych) oraz dodatkowe obciążenie siatką i workami
• zamkniętego silosu nie otwierać przed zakończeniem procesu zakiszania


Załączony obraz

Załączony obraz
Załączony obrazPOLECAMY mikrobiologiczny dodatek do zakiszania Blattisil AWS Special Premium

Blattisil AWS Special Premium to preparat bakteryjny poprawiający wartości odżywcze oraz konserwację kiszonek z trawy i lucerny oraz całych roślin zbóż (GPS). Blattisil AWS Special Premium jest aktywnym, działającym biologicznie środkiem do zakiszania, nowej generacji. Posiada mikroorganizmy specjalnie wybrane do zaszczepiania kiszonek, przez co podwyższa jakość kiszonek, zmniejsza straty fermentacji, zwiększa pobieranie paszy i wydajność paszy podstawowej.

Trzy różne, zarejestrowane w UE szczepy bakterii kwasu mlekowego, o największej aktywności mikrobiologicznej, które gwarantują szybki wzrost i charakteryzują się:
• Pediococcus acidilactici - rozpoczyna fermentację,
podwaja ilość w 35 minut i narasta w temp. 20 – 50 °C
• Lactococcus lactis pentosaceus – potęguje proces fermentacji,
podwaja ilość w 37 minut i narasta w temp. 10 – 40 °C
• Lactobacillus plantarum – uzupełnia fermentację,
podwaja ilość w 33 minut i narasta w temp. 15 – 45 °C


Załączony obraz

Działanie bakterii kwasu mlekowego na obniżenie pH kiszonkiLiczba bakterii kwasu mlekowego: 100 x 109 KBE/g

Naturalnie uzyskane bakterie kwasu mlekowego
Wszystkie trzy bakterie kwasu mlekowego w Blattisil AWS zostały wyizolowane z dobrze zachowanej kiszonki, co oznacza, że rosną i namnażają się naturalnie. Dobre kryteria wyboru są istotne w celu zapewnienia, że do zastosowania w kiszonce wybrane zostały najlepsze bakterie kwasu mlekowego.
Zalety zastosowania bakterii kwasu mlekowego:
• proste, bezpieczne i szybkie działanie
• optymalizacja procesu fermentacji
• lepsza ochrona aminokwasów
• mniejsze straty kiszonek
• wyższa strawność białka i energii
• wyższe pobranie suchej masy z dawki
• poprawa wartości odżywczych kiszonki
• widoczny wzrost wydajności mlecznejTab. 1 Pobranie paszy oraz wydajność mleczna. Wyniki badań na krowach mlecznych przeprowadzone przez niezależne instytucje badawcze.
Próba Pobranie paszy (kg SM/szt/dzień) Wydajność mleczna (kg/krowa/dzień)Załączony obraz


Średni wzrost pobrania paszy: 0,5 kg SM/szt/dzień
Średni wzrost wydajności: 1,17 kg/krowa/dzień


Załączony obraz


Zalety Blattisil AWS Special Premium:
• Bakterie kwasu mlekowego zarejestrowane w UE
• Indywidualna aktywność trzech różnych szczepów bakteryjnych
• Lepsza fermentacja prowadząca do:
- Mniejszych strat kiszonek
- Lepszej ochrony aminokwasów szczególnie związanych aminokwasów
- Wyższej strawności białka i energii
- Smaczniejszej kiszonki
- Widocznego wzrostu wydajności mlecznej


Załączony obraz

Szybka redukcja pH kiszonki dzięki Blattisil AWS Premium


Korzyści zastosowania preparatu Blattisil AWS Premium:
• Większe pobranie kiszonki (średnio + 0,5 kg / szt / dzień)
• Wyższa wydajność mleka o 1 kg lub więcej / szt / dzień w każdej próbie (średnio + 1,17 kg)
• Większy przyrost żywej wagi i poprawa mięsności u byków
• Poprawa rentowności produkcji

Załączony obraz


Dostępne opakowanie:
torebka 25 g na 25 ton materiału
torebka 100 g na 100 ton materiału

Dawkowanie:
Zawartość należy rozcieńczyć w czystej wodzie, dostosowując ilość do wielkości aplikatora, tak aby uzyskać aplikację od 100ml do 2 litrów na 1 tonę materiału. Warunkiem jest stosowanie 1g Blattisilu na 1 tonę materiału. Tym samym zostanie osiągnięta koncentracja 100 000 bakterii kwasu mlekowego na 1 g kiszonej masy.
Minimalny okres zakiszania wynosi 4 tygodnie.