Skocz do zawartości
Zdjęcie

Nowości 2013 Bayer CropScience

Napisany przez agrofoto, 22 styczeń 2013 · 1203 wyświetleń

W 2013 firma Bayer CropScience wprowadza na rynek 5 nowych środków.


Dodany obrazek


Propulse® 250 SE - nowy fungicyd do stosowania w rzepaku,
fungicyd Aviator® Xpro 225 EC do stosowania w zbożach,
nową zaprawę nasienną – Baytan®Trio,
Sencor Liquid – herbicyd do ochrony ziemniaków
i Nativo- fungicyd do stosowania w uprawach warzywniczych.

Propulse® 250 SE - fungicyd, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w okresie kwitnienia, do ochrony rzepaku przed chorobami grzybowymi.

W składzie produktu są : najnowszej generacji substancja aktywna z grupy pyridyletylamidów – fluopyram 250 g/l ,o wyjątkowo wysokiej skuteczności na choroby i protiokonazol 250 g/l – substancja sprawdzona i znana z wysokiej skuteczności działania i wpływu na fizjologię rośliny, odpowiedzialna jest za efekt zieloności i pozytywny wpływ na plon. Połączenie tych dwóch substancji prowadzi do poszerzenia zakresu zwalczania chorób i maksymalizacji plonu. Dzięki działaniu zapobiegawczemu i interwencyjnemu jest bardzo elastyczny w stosowaniu. Podstawowa dawka 1l/ha doskonale zwalcza zgniliznę twardzikową i szarą pleśń a w przypadku czerni krzyżowych już dawka 0,8 l/ha znacznie przewyższa skutecznością standardowe produkty dostępne na rynku. Środek wykazuje wysoką skuteczność zwalczania chorób grzybowych, bardzo długie działanie i pozytywny wpływ na plon.


Aviator® Xpro 225 EC - pierwszy fungicyd do ochrony zbóż wyprodukowany w technologii Xpro.

Innowacyjna technologia Xpro to unikalne połączenie dwóch najlepszych w swoich klasach substancji czynnych biksafenu z nowej grupy karboksyamidów i protiokonazolu, które sformułowano w nowym systemie Leafshield®. Technologia Xpro nie tylko zachowuje zdrowe rośliny na dłużej ale również utrzymuje je w zieloności i stymuluje je do budowania wyższego plonu.
Nowa technologia Leafshield to zaawansowana i opatentowana przez Bayer formulacja EC zawierająca trzy nowe adjuwanty, znacznie poprawiające jej właściwości w trakcie przygotowywania cieczy roboczej, opryskiwania jak również na opryskanej roślinie.
Leafshield zapewnia:


- najwyższy stopień pokrycia roślin przez ciecz roboczą

- najwyższy stopień odporności na zmywanie przez deszcz

- wyższa skuteczność

- wyższe plonowanie

- wysoką skuteczność przy obniżonych ilościach wody

- wysoką skuteczność niezależnie od typu użytych końcówek


Aviator® Xpro zawiera 75g/l biksafenu i 150 g/l protiokonazolu. Stosuje się go w zakresie dawek 0,6-1,0 l/ha w zależności od gatunku zbóż i nasilenia chorób.
W pszenicy ozimej firma Bayer CropScience poleca go w systemie podwójnej ochrony Univo® XproTM na pierwszy zabieg w dawce 1,0 l/ha. Drugi zabieg w nowym systemie wykonuje się fungicydem Fandango®.
Wyjątkowymi właściwościami Aviatora Xpro są najwyższa skuteczność przeciwko septoriozom, wydłużone działanie ochronne o 2-3 tygodnie, bardzo wysokie przyrosty plonów i doskonała odporność na zmywanie przez deszcz.


Bayer SeedGrowth™ - Nowa integrowana strategia biznesu z zaprawami nasiennymi

Bayer SeedGrowth™ to nowa, globalna strategia biznesu zapraw nasiennych, a jednocześnie nowa nazwa działu Bayer Seed Treatment. Strategia ta oferuje klientom więcej niż tylko środki ochrony roślin do zaprawiania, integrując wszystkie aspekty związane z technologią zaprawiania .
Strategia SeedGrowth™ oparta jest na 4 głównych filarach:
  • Produkty czyli zaprawy nasienne
  • Polimery / Otoczkowanie (Polimery jako dodatek podczas procesu zaprawiania, w celu poprawienia np. przyczepności zaprawy, sypkości nasion, albo jako nawóz donasienny)
  • Sprzęt do zaprawiania / zaprawiarki
  • Serwis / obsługa techniczna (dla klientów przedstawiciele firmy m.in. prowadzą treningi techniczne, kalibrują zaprawiarki oraz robią analizy jakości zaprawiania)
Baytan®Trio 180 FS– następna generacja zapraw firmy Bayer CropScience
(w końcowej fazie rejestracji)

Baytan Trio 180 FS - to uniwersalna zaprawa nowej generacji o unikalnym składzie. Zawiera ona 3 substancje aktywne o różnym mechanizmie działania, co pozwala uzyskać szeroki zakres zwalczanych chorób grzybowych występujących w zbożach ozimych i jarych. Jest to pierwsza na rynku zaprawa zawierająca nową substancję aktywną fluopyram, która w połączeniu z triadimenolem (triazol) i fluoxastrobiną (strobiluryna) pozwala skutecznie zwalczać najgroźniejsze choroby przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na zdrowotność i wzrost roślin. Zalecana dawka preparatu 200 ml/100 kg nasion zapewnia doskonałe pokrycie i wybarwienie nasion, po wyschnięciu zaprawa nie osypuje się z ziarniaków. Zastosowana w zaprawie Baytan Trio 180 FS, unikalna kombinacja substancji aktywnych w nowoczesnej, płynnej formulacji FS, pozwala zachować bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych
i wysoką selektywność w stosunku do chronionej uprawy. W trakcie prowadzonych badań z zaprawą Baytan Trio 180 FS, stwierdzono stabilną skuteczność w zwalczaniu nawet najtrudniejszych chorób takich jak np. pleśń śniegowa. Potwierdzono to w trakcie wieloletnich badań w Polsce oraz w krajach o szczególnie trudnych warunkach zimowych takich jak Łotwa czy Finlandia. Badania potwierdziły również pozytywny wpływ na zdrowotność korzeni (efekt kotwicy) w połączeniu z szerokim spektrum zwalczanych chorób i wysoką selektywnością dla rośliny uprawnej, co pozytywnie przekłada się na wysokość i jakość uzyskiwanego plonu ziarna.


Sencor®Liquid 600 SC – najnowszy herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawach ziemniaków, pomidorów i marchwi

Nowy Sencor Liquid 600 SC ma wiele praktycznych zalet istotnych w kontekście wygody i bezpieczeństwa stosowania. Nie wymaga wcześniejszego rozpuszczenia przed opryskiem i bardzo szybko wymywa się z opakowań. Przygotowanie cieczy roboczej jest bardzo łatwe. W trakcie wykonywania oprysku nie zapycha filtrów i nie tworzy osadu na ściankach opryskiwacza, jak to ma miejsce w przypadku formulacji proszkowych WP.
Skuteczność chwastobójcza Sencor Liquid 600 SC pomimo mniejszej zawartości substancji czynnej (mniej o 100 g metrybuzyny w 1 litrze) została utrzymana na dotychczasowym lub wyższym poziomie w porównaniu z produktem Sencor 70 WG.
Jest to efekt nowoczesnej formulacji płynnej, która np. w zastosowaniach nalistnych i w zwalczaniu takich chwastów jak: przytulia czepna, psianka czarna czy tobołki polne, wykazuje znacznie lepszy efekt chwastobójczy.
Sencor Liquid 600 SC został zarejestrowany do stosowania w ziemniakach, pomidorze z rozsady i marchwi .Nativo®75 WG - nowy, innowacyjny fungicyd w ochronie warzyw (w końcowej fazie rejestracji)

Rejestracja produktu w Polsce w pierwszym etapie będzie obejmowała zwalczanie chorób grzybowych marchwi, jakimi są alternarioza, mączniak prawdziwy i zgnilizna twardzikowa. Nativo 75 WG, dzięki zawartości dwóch substancji o odmiennym sposobie działania, wykazuje wysoką skuteczność w zwalczaniu najgroźniejszych chorób marchwi, pozytywnie przyczynia się do uzyskania wysokiego plonu i poprawia jakość warzyw po przechowywaniu. Stosowanie Nativo 75 WG zgodnie z proponowaną etykietą, nie powoduje przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP), co sprawia, że może być zalecany do stosowania przez przetwórców, eksporterów i dostawców warzyw do sieci supermarketów. Zaletą preparatu jest również elastyczny termin stosowania: Nativo 75 WG wykazuje działanie zapobiegawcze, ale również w przypadku silnie porażonych roślin, działanie interwencyjne. W drugim etapie rejestracji planowane jest rozszerzenie etykiety o stosowanie Nativo 75 WG w ochronie warzyw kapustnych i pora przed najgroźniejszymi chorobami grzybowymi tych upraw. Nativo 75 WG jest od kilku lat obecny na wymagających rynkach Europy Zachodniej, gdzie z powodzeniem pomaga w prowadzeniu efektywnej ochrony upraw kapustnych, pora i marchwi.


„Oryginalne znaczy pewne.” - kolejne działania w ramach akcji „Grunt to bezpieczeństwo.”

Na rynku środków ochrony roślin sprzedawanych jest coraz więcej podrabianych produktów i z roku na rok stanowią one coraz poważniejszy problem. Niestety, jest to temat jeszcze zbyt mało nagłośniony, co jest wygodne i bezpieczne dla fałszerzy. Wciąż przybywa produktów nieznanego pochodzenia i o niewiadomym składzie. Przez rosnącą sprzedaż podrabianych środków ochrony roślin szczególnie tracą rolnicy, gdyż podrabiane produkty nie działają, często niszczą uprawy, powodując duże straty w plonach, a czasem nawet doprowadzają do poważnych uszkodzeń narzędzi rolniczych. Warto również zdać sobie sprawę, że używanie podróbek to niebezpieczeństwo nie tylko dla upraw, ale także dla ludzi i środowiska naturalnego.
To dlatego firma Bayer CropScience, jako inicjator akcji „Grunt to bezpieczeństwo”, jest nie tylko zaangażowana w działania na rzecz rozwoju nowych środków ochrony roślin, ale także w propagowanie zasad ich prawidłowego użytkowania. Dbając o bezpieczeństwo, stale tworzy nowe, innowacyjne rozwiązania umożliwiające identyfikację opakowań swoich preparatów, żeby rolnicy mogli być pewni, że kupują oryginalne środki ochrony roślin firmy Bayer.