Skocz do zawartości
Zdjęcie

Grunt to bezpieczeństwo

Napisany przez agrofoto, 05 grudzień 2011 · 1067 wyświetleń

Bayer CropScience rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną Grunt to bezpieczeństwo.

Dodany obrazek


Dodany obrazek


Kampanię zainaugurowała konferencja naukowa zorganizowana wsólnie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Celem akcji jest promowanie właściwego korzystania ze środków ochrony roślin w każdym aspekcie – użytkownika, uprawy, otoczenia i środowiska.

Dodany obrazek


W międzynarodowym gronie naukowców i praktyków można było wysłuchać interesujących wystąpień m.in. Prof. Ettore Capri z Włoch na temat roli bioróżnorodności w zrównoważonym rolnictwie,
prof. Ryszarda Hołownickiego o miejscu techniki w bezpiecznej i skutecznej ochrononie roślin, prof. Stefana Pruszyńskiego, który mówił o bioróżnorodności i ochronie roślin.

Dodany obrazek


Bruno Flodrops z Bayer Cropscience zaprezentował zasady kampanii edukacyjno-informacyjnej Grunt to bezpieczeństwo.
Mówił o tym, że środki ochrony roślin pełnią niezwykle ważną rolę, mając kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostatecznej ilości żywności na świecie.

Co jakiś czas pojawiają się jednak doniesienia o ich zgubnym wpływie na zdrowie człowieka lub środowisko. Przypadki te najczęściej mają związek z niewłaściwym stosowaniem bądź nieodpowiednim postępowaniem z nimi.
Aby zapobiegać takim wypadkom, Bayer CropScience działania promujące odpowiednią dbałość o produkt i jego stosowanie. Mają one swoje początki w programie Odpowiedzialna troska – stworzonym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentow Środkow Chemicznych. Jego najważniejsze zasady obejmują spójne podejście do dbałości o produkt i jego stosowanie w obrębie całego łańcucha wykorzystania, a także systemowe traktowanie wszelkich aspektow bezpieczeństwa, ochrony zdrowia stosującego, konsumenta oraz ochrony środowiska.

Dodany obrazek


Dbałość o produkt i jego stosowanie zaczyna się od etapu przebadania substancji czynnej i trwa przez cały cykl życia produktow ją zawierających, poprzez magazynowanie, stosowanie, wpływ na rośliny uprawne oraz organizmy niebędące celem zastosowania, aż do utylizacji resztek po oprysku, pustych opakowań czy przeterminowanych zapasow środka. Wszystkie te aspekty obejmuje rozpoczynająca
się kampania edukacyjno-informacyjna Grunt to bezpieczeństwo (fot4)


Szczegóły akcji można znaleźć na stronie www.grunttobezpieczenstwo.pl


Dodany obrazek