Skocz do zawartości
Zdjęcie

Korn-Kali - mocny pakiet składników

Napisany przez agrofoto, 17 październik 2016 · 730 wyświetleń

potas magnez siarka kizryt korn-kali nawożenie organiczne
Korn-Kali - mocny pakiet składników Czy nawożenie potasem jesienią jest opłacalne - takie pytanie zadaje sobie wielu rolników. W licznych doświadczeniach polowych K+S KALI GmbH, porównywano wiosenne i jesienne stosowanie potasu. Wyniki wskazują, ze szczególnie na glebach lekkich wczesne nawożenie potasowe jesienią może być najlepszym rozwiązaniem. Ilustruje to doświadczenie z lokalizacji w Niemczech, w Saksonii-Anhalt z 5 – letnim płodozmianem (rys.1).

Załączony obraz

Wyniki z doświadczenia wskazują, ze stosowanie nawozu potasowego jesienią po zbiorach ma sens. Nawożenie na ściernisko to z reguły plusy: dobre właściwości jezdne a także możliwość zastosowania pełnej dawki składnika. Do nawożenia jesienią skłania również fakt, ze potas spełnia ważna funkcje w mrozoodporności upraw ozimych. Znajdujace się w komórkach roślin jony potasowe działają jak środek przeciwko ich zamarzaniu. Zwiększają one ciśnienie osmotyczne, tym samym opóźniają tworzenie się kryształków lodu w komórkach, a wiec zapobiegają ewentualnemu uszkodzeniu komórek. Jednocześnie dzięki funkcji potasu, jako regulatora działania aparatów szparkowych, zmniejsza się niekontrolowana utrata wody.

Stosowanie Korn-Kali pokrywa w pierwszej kolejności zapotrzebowanie roślin na potas, magnez i siarkę. Szczególnie na glebach lekkich i o małej zasobności składników, już jesienią dostępność np. siarki może stanowić problem, ponieważ na skutek opadów dostępność siarki siarczanowej może być zbyt mała. Magnez z Korn Kali, pochodzący z naturalnego minerału, jakim jest kizeryt, wpływa na lepszy wzrost systemu korzeniowego, zapewniając roślinom dobre warunki rozwoju już na starcie.


Załączony obraz

Ile potasu stosować?

Dawka Korn-Kali uzależniona jest od zapotrzebowania na potas danej uprawy lub płodozmianu, dotychczasowego nawożenia potasowo-magnezowego, wymagań roślin uprawnych dotyczących makroelementów (takich jak magnez, siarka) oraz od ilości dostarczonych składników w nawożeniu organicznym. Wartości podane w tabeli to wskazówki dla niektórych ważniejszych upraw, przy średniej zasobności potasu w glebie.

Załączony obraz

Źródło: K+S Polska