Skocz do zawartości
Zdjęcie

Rolnictwo zrównoważone to konieczność!

Napisany przez monika_adag_88, 18 marzec 2016 · 645 wyświetleń

rolnictwo zrównoważone środowisko klimat gleba stowarzyszenie asap gospodarstwa produkcja żywności żywność
Rolnictwo zrównoważone to konieczność! 16 marca odbyła się konferencja „Rolnictwo zrównoważone – moda czy konieczność”, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Czego można było się na niej dowiedzieć?

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

O tym, czym dokładnie jest rolnictwo zrównoważone, opowiadał dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer Sp. z o.o. Tłumaczył, że jest to sposób produkcji, który ma zagwarantować nie tylko godziwe wynagrodzenie dla rolnika, ale też wiązać się z troską o stan środowiska oraz zapewnić możliwość rozwoju (nie tylko osobistego, ale i jako społeczności) i realizację potrzeb społecznych (również poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych).

Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to:
– dbałość o główny dla rolnika środek produkcji, jakim jest gleba, zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, poprawa jej produktywności;
– stosowanie nawożenia zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego;
– przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej;
– wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;
– rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi;
– przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym;
– zrozumienie i dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa.

Dzięki takiemu podejściu zyskują nie tylko rolnicy, ale całe społeczeństwo, czerpiąc z darów środowiska naturalnego, które nie jest wyeksploatowane i zanieczyszczone do granic możliwości. Dzięki zrównoważonemu rolnictwu w konsekwencji ma poprawiać się stan środowiska przez poprawę jakości powietrza, gleby, wód gruntowych, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, a także zwiększenie bioróżnorodności w środowisku naturalnym. Warto także podkreślić, że obszary rolnictwa zrównoważonego są m.in. bardziej atrakcyjne turystycznie. Polepszają się w dodatku warunki oraz bezpieczeństwo pracy oraz jakość produkowanej żywności. Dla rolnika to przede wszystkim nowe rynki zbytu, a więc poprawa rentowności gospodarstwa.

Załączony obraz
dr Jerzy Próchnicki

Czym jest Stowarzyszenie ASAP?

O stowarzyszeniu mówił jego prezes – Jarosław Wańkowicz, który wyjaśniał, że ASAP realizuje zasady rolnictwa zrównoważonego, opierając swoją działalność na 3 filarach:
1. Misja – Wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego w obszarach wiejskich.
2. Wizja – Bycie trwałym źródłem wiedzy o zasadach rolnictwa zrównoważonego.
3. Strategia – Podnoszenie standardu produkcji rolnej. Rozwój kompetencji rolników. Zaangażowanie łańcucha wartości.

Chcąc sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak: wzrost populacji ludzi o 9,7 mld do 2050 r., wzrost globalnej produkcji żywności o 60%, zmiany klimatyczne będące zagrożeniem dla plonów, malejące zasoby surowców naturalnych na Ziemi – konieczne jest wprowadzenie zmian, jakie proponuje rolnictwo zrównoważone.

W ramach realizacji działań statutowych stowarzyszenie współpracuje z gospodarstwami rolnymi, które zdecydowały o rozwijaniu zrównoważonej produkcji rolnej. Jest to wybór, ale i obowiązek rolników wynikający m.in. z wymagań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, ale również standardów produkcji wymaganych przez firmy przetwórstwa rolno-spożywczego.

Stowarzyszenie ASAP przekonuje również, że tych zmian nie należy się bać, ponieważ:
– rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym gospodarstwie;
– rolnictwo zrównoważone to długoterminowy proces dostosowawczy gospodarstwa;
– Rolnictwo zrównoważone wymaga rozwoju wszechstronnych kompetencji rolników.

Załączony obraz
Agata Kwaśniewska-Rapta i Piotr Rapta

Stowarzyszenie pomaga rolnikom w identyfikacji potrzeb rozwojowych i realizacji programu szkoleń i audytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb, o czym w trakcie konferencji mogli zaświadczyć rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa w myśl rolnictwa zrównoważonego – Adam Ścibor, Agata Kwaśniewska-Rapta oraz Piotr Rapta.

Źródło: opracowane na podstawie materiałów stowarzyszenia ASAP