Skocz do zawartości
Zdjęcie

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego czeka na podpis prezydenta

Napisany przez monika_adag_88, 11 sierpień 2015 · 1710 wyświetleń

ustawa prawo minister rolnictwa prezydent marek sawicki andrzej duda sprzedaż ziemi
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego czeka na podpis prezydenta Z dniem 1 maja 2016 roku w życie wejdą przepisy unijne pozwalające cudzoziemcom na zakup polskich gruntów rolnych bez specjalnych zezwoleń. Polski sejm opracował zatem specjalną ustawę, mającą chronić interesy krajowych rolników. Minister rolnictwa Marek Sawicki apeluje do prezydenta o jej bezzwłoczne podpisanie.

Prace nad Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego trwały od lipca 2014, a jej pierwsze czytanie miało miejsce w marcu tego roku. Od tamtej pory w przepisach wprowadzono liczne poprawki. Obecnie ustawa czeka na podpis prezydenta, który na podjęcie decyzji w tej sprawie ma zaledwie 21 dni. Jeśli decyzja będzie pozytywna, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016.

Apeluję do pana prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy, gdyż czekają na nią przede wszystkim polscy rolnicy – powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki na piątkowej konferencji prasowej. – Pan prezydent w ostatnim orędziu apelował o budowanie jedności i porozumienia. Ta ustawa w polskim Sejmie został przyjęta przez wszystkie kluby parlamentarne, przy dwóch głosach sprzeciwu posłów niezrzeszonych.

Najważniejsze przepisy ustawy dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Dokument przewiduje również powierzenie ANR większej niż dotychczas roli w zakresie gospodarki ziemią. Zakłada też, że zadania te będą realizowane we współpracy z samorządami rolniczymi.

Ustawa ma również przeciwdziałać nadmiernej koncentracji ziemi i tworzeniu gospodarstw wielkoobszarowych, a wszystko poprzez określenie maksymalnej powierzchni rodzinnego gospodarstwa rolnego. Nabywana nieruchomość wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanych przez nabywcę, tak jak dotychczas, nie będzie mogła być większa niż 300 ha. Aczkolwiek spółki rolne będą mogły zgromadzić aż 500 ha ziemi. Aby jednak nie doprowadzić do rozdrabniania gospodarstw, nowe przepisy mają ograniczyć możliwość także sprzedaży, zamiany czy darowizny nieruchomości rolnej.

Podczas konferencji prasowej minister komentował również powyższe ustalenia. – Ograniczenia w swobodnym dysponowaniu własnością, jaką jest ziemia rolnicza, mogą być wprowadzane poprzez rozwiązania ustawowe, bo ziemia rolnicza jest dobrem szczególnym. Wprowadzamy tam instrumenty, w których Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła skorzystać z prawa pierwszeństwa zakupu tylko w tych przypadkach, w których mamy do czynienia ze sprzedażą ziemi rolniczej po pierwsze osobom niemającym przygotowania rolniczego, po drugie nieprowadzącym samodzielnie gospodarstwa i po trzecie na cele niezwiązane z działalnością rolniczą – skomentował Marek Sawicki.

Minister podkreślał także, że ustawa nie wprowadza zakazu zakupu ziemi przez cudzoziemców, a jedynie preferencje przy nabywaniu ziemi rolniczej. – Istotnym elementem ustawy jest uspołecznienie obrotu ziemią rolniczą. Komisja, która będzie przy każdym oddziale terenowym ANR, będzie musiała wyrażać opinie na temat wątpliwych transakcji, jakie odbywają się w obrocie prywatnym, a w sposób szczególny będzie nadzorowała obrót ziemią agencyjną – powiedział minister.

Foto: patryk025