Skocz do zawartości
Zdjęcie

5000 PLN wsparcia dla studentów pochodzących ze wsi i małych miasteczek. Czy chodzi także o Ciebie?

Napisany przez monika_adag_88, 01 lipiec 2015 · 1187 wyświetleń

5000 PLN wsparcia dla studentów pochodzących ze wsi i małych miasteczek. Czy chodzi także o Ciebie? Początek studiów to spore wyzwanie nie tylko dla świeżo upieczonego absolwenta szkoły średniej, ale także spory wydatek dla jego rodziny. Pomocą mogą okazać się stypendia pomostowe.

1 lipca 2015 roku rozpoczęło się zbieranie wniosków od kandydatów ubiegających się o takie stypendia. Na złożenie dokumentów mają oni czas do 17 sierpnia. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie przez czas trwania roku akademickiego. Z pomocy mogą skorzystać studenci I roku:
– pochodzący z rodzin, w których dochód netto na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1225 zł netto lub 1400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności;
– będący dziećmi byłych pracowników Państwowych Gospodarstw, którzy pracowali w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 2 lata;
– mieszkający na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;
– osiągnęli dobre wyniki w nauce, to znaczy minimum 90 punktów na maturze;
– i ostatnie, ale nie najmniej istotne, dostali się na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w jednej z ponad 90 polskich akademickich uczelni publicznych.

Co zrobić, aby otrzymać takie wsparcie? Po pierwsze trzeba wejść na stronę www.stypendia-pomostowe.pl i wypełnić formularz. Na tym jednak nie koniec. Dokument należy wydrukować i wraz z załącznikami złożyć w odpowiednim Oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych. Termin składania wniosków upłynie 24 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach – podaje Agencja Nieruchomości Rolnych, będąca jednym z inicjatorów projektu. – Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na I rok studiów.

W ubiegłym roku akademickim przyznano 811 stypendiów, a od początku akcji, czyli od roku 2002 – aż 13 308.

Foto: Blondynka