Skocz do zawartości
Zdjęcie

Sondaż bezpieczeństwa – środowisko, agrotechnika, ochrona roślin

Napisany przez agrofoto, 30 kwiecień 2015 · 703 wyświetleń

bayer sondaż bezpieczeństwo ochrona roślin srodowisko agrotechnika
Sondaż bezpieczeństwa – środowisko, agrotechnika, ochrona roślin Od 2011 roku Bayer CropScience w ramach kampanii „Grunt to bezpieczeństwo” prowadzi działania edukacyjne z zakresu prawidłowego stosowania środków ochrony: dobór środków ochrony osobistej, stosowanie oryginalnych produktów, jakość plonów – zachowanie dopuszczalnych poziomów pozostałości, bioróżnorodność… Bayer CropScience chce poznać wpływ działań jakie prowadzi, na rolnika, na jego świadomość i praktyczne stosowanie zasad bezpieczeństwa.
Dlatego pod koniec 2014 roku, Bayer CropScience i agencja badawcza Kleffmann & Partner przeprowadzili wśród rolników i sadowników „Sondaż bezpieczeństwa – środowisko, agrotechnika, ochrona roślin”.

Załączony obraz

dr Michał Gazdecki, Kleffmann Group


Badanie objęło 400 respondentów profesjonalnie zajmujących się produkcją roślinną (300 rolników i 100 sadowników), a ich gospodarstwa miały zróżnicowane powierzchnie i lokalizacje na terenie Polski. Uczestnicy badania dzielili się swoim podejściem do bezpieczeństwa w 6 kluczowych tematach:
· Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin w tym zmianowanie, bilans gleby i ewidencja zabiegów.
· Świadomość oraz zarządzenie odpornością agrofagów na herbicydy, fungicydy i insektycydy.
· Stosowanie środków ochrony osobistej.
· Świadomość pozostałości po środkach ochrony w sadownictwie, kontrole oraz okres karencji.
· Postępowanie z opryskiwaczami oraz zużytymi opakowaniami po środkach ochrony.
· Problem ochrony pszczół oraz identyfikacja form kontaktu z pszczelarzami.
Wyniki badania są niezwykle istotne dla Bayer CropScience w kontekście podejmowanych działań tzw. product stewardship, czyli bezpieczeństwa stosowania produktu. Badanie diagnozuje zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności użytkowników środków ochrony roślin w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa: użytkownika, uprawy, środowiska i konsumenta.

Załączony obraz

dr Michał Krysiak, Bayer CropScience


Załączony obraz

Iwona Krych – Stec – Bayer CropScience


Kluczowe wnioski wynikające z badania:
· Wśród rolników występuje wysoka świadomość dobrych praktyk agrotechnicznych, głównie konieczności zmianowania, racjonalizacji nawożenia, czy wykorzystania resztek pożniwnych. Odstępstwa od najlepszych praktyk uprawy wynikają najczęściej z czynników rynkowych, czyli np. uzależnianie zmianowania od koniunktury na płody rolne.
· Rolnicy i sadownicy są zwolennikami stosowania środków ochrony roślin ale są też świadomi trudności związanych z ich użyciem. Prawie 90% respondentów twierdzi, że spotkała się ze zjawiskiem odporności agrofagów na środki ochrony roślin, znacznie mniejsza część jednak prawidłowo podaje kluczowe cechy zjawiska i zna najlepsze sposoby obrony przed odpornością.
· Rolnicy i sadownicy dużą uwagę przywiązują do właściwego stosowania produktów chemicznych – przestrzegania terminów zabiegów, okresów karencji i prewencji. Deklaratywnie ważnym tematem dla polskich rolników jest ochrona pszczół i innych owadów zapylających co potwierdza bliska współpraca z pszczelarzami: co drugi rolnik uprawiający rzepak i co drugi sadownik deklarują, że kontaktuje się i współpracuje pszczelarzami).

Załączony obraz

Załączony obraz

grupowe, od lewej: Dorota Kasza – Bayer CropScience, Renata Bielecka – KRUS Biuro Prewencji i Rehabilitacji, dr Michał Krysiak – Bayer CropScience, Zbigniew Rapacki - KRUS Biuro Prewencji i Rehabilitacji, Iwona Krych – Stec – Bayer CropScience, dr Michał Gazdecku – Kleffmann Group.

Wyniki „Sondażu” posłużą w opracowaniu strategii działań w ramach „Grunt to bezpieczeństwo”. Potwierdzają one słuszność przewodniego tematu na rok 2015: „Bioróżnorodność: ochrona owadów pożytecznych, w tym zapylających”.
Bayer CropScience postrzega bioróżnorodność nie tylko od strony biologicznej, jako rozmaitość organizmów żywych na Ziemi. Bioróżnorodność w rozumieniu ekonomicznym to również zasób niezbędny do produkcji żywności o wysokiej jakości i akceptowalnej cenie. Beneficjentem bioróżnorodności w takim ujęciu jest nie tylko konsument, ale także rolnik – producent żywności oraz przemysł nasienny i agrochemiczny.


Źródło: materiały prasowe Bayer