Skocz do zawartości
Zdjęcie

Krzem, ważniejszy niż przypuszczano

Napisany przez agrofoto, 01 kwiecień 2015 · 1083 wyświetleń

krzem intermag optisil korzenie zboże
Krzem, ważniejszy niż przypuszczano Zmienne warunki atmosferyczne, duże wahania temperatury, przymrozki, coraz częściej występujące w Polsce na początku sezonu wegetacyjnego susze, czy wreszcie infekcje patogenów i żerowanie szkodników są czynnikami stresogennymi dla roślin. Specjaliści firmy INTERMAG proponują podjęcie profilaktycznych działań zaradczych mających na celu aktywację naturalnych systemów obronnych roślin, stymulację ich wzrostu i rozwoju oraz wzmocnienie tkanek. OPTYSIL®, antystresant krzemowy o właściwościach biostymulujących chroni rośliny przed czynnikami stresogennymi, zapewniając ich jak najlepszy rozwój. Produkt wpisuje się w Strategię Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin, czyli Stress Control System (SCS).


Niedoceniane znaczenie krzemu
Coraz większe znaczenie w produkcji roślinnej odgrywają pierwiastki, które w znanej dotychczas terminologii nie zaliczają się do niezbędnych dla życia roślin makro i mikroelementów. Rośnie liczba opracowań naukowych świadczących o dobroczynnym działaniu krzemu. Rośliny, u których stwierdza się niedobory tego pierwiastka wykazują objawy zaburzeń wzrostu, rozwoju i reprodukcji oraz większą wrażliwość na substancje toksyczne, patogeny i szkodniki. Udowodniono istotny wpływ krzemu na regulację pobierania przez rośliny składników pokarmowych − wykazano, że reguluje absorbcję fosforu na tyle istotnie, że przy nawożeniu połową dawki fosforu, rośliny nie wykazują objawów deficytu tego pierwiastka. Krzem wpływa korzystnie na równowagę jonową w roślinach oraz zmniejsza toksyczne działanie nadmiaru manganu i żelaza. Dzięki temu, że pierwiastek ten odkładany jest w ścianach komórkowych, zwiększa ich sztywność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Grubsze i twardsze ściany komórkowe stanowią naturalną barierę dla patogenów, które wykazują mniejszą wirulencję wobec bogatych w krzem roślin. Krzem zwiększa odporność na niekorzystne warunki pogodowo-środowiskowe, m.in. zbyt niską temperaturę i niedostatek wody. Rośliny traktowane krzemem wytwarzają większą biomasę.

Załączony obraz

Optysil ogranicza wpływ czynników stresogennych na rośliny


Idealne rozwiązanie
Wyjątkowe korzyści dla roślin wynikające ze stosowania krzemu zmusiły wielu naukowców i technologów do opracowania trwałych form płynnych do aplikacji pozakorzeniowej. Dokarmianie preparatem zawierającym łatwo przyswajalny krzem jest często jedynym sposobem aby zapobiegać negatywnym skutkom jego niedoboru. W Polsce pierwszym ogólnodostępnym preparatem zawierającym aż 200 g krzemu w postaci SiO2 w litrze jest OPTYSIL® produkowany przez firmę INTERMAG.

Załączony obraz

Susza na plantacji kukurydzy hamuje wzrost i rozwój roślin

OPTYSIL® jako antystresant korzystnie wpływa na kondycję roślin poddanych działaniu czynników stresogennych takich jak: susza, zasolenie gleby, porażenie przez patogeny grzybowe i szkodniki. Krzem zawarty w OPTYSILU® wzmacnia ściany komórkowe i zwiększa odporność roślin na uszkodzenia mechaniczne (np. uszkodzenia owoców podczas zbioru i transportu, wyleganie). W korzeniach, warstwa mechaniczna zawierająca krzem, utrudnia ich porażenie przez niektóre patogeny glebowe. W warunkach suszy OPTYSIL® zmniejsza skutki stresu wodnego poprzez lepszy wzrost korzeni, mniejsze parowanie wody z roślin i większą wydajność fotosyntezy. Stymuluje pobieranie i wykorzystanie składników pokarmowych (zwłaszcza fosforu) z gleby.
OPTYSIL® stosuje się w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych w dawce 0,5 l/ha. Należy pamiętać, że najlepsze efekty uzyskuje się stosując preparat przed wystąpieniem zarówno biotycznych, jak i abiotycznych warunków stresowych i objawów na roślinach. Zabiegi należy wykonywać co ok. 7−10 dni poczynając od wczesnych stadiów rozwojowych roślin.
OPTYSIL® jest preparatem idealnie wpisującym się w koncepcję integrowanej produkcji roślin oraz może być wykorzystywany w rolnictwie ekologicznym.
Załączony obraz

Optysil wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin


Włączenie do agrotechniki preparatu OPTYSIL® zawierającego łatwo przyswajalne jony krzemu w zdecydowany sposób ułatwi uprawę poprzez zminimalizowanie negatywnego wpływu stresu wywołanego czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Unikalne właściwości preparatu oraz jego niewygórowana cena są argumentami przemawiającymi za jego stosowaniem.

Załączony plik  OPTYSIL-produkt-gruntownie-przebadany.pdf (306,89KB)
pobrań: 157
Pobierz

Źródło: informacja prasowa Intermag